Επισκευές

Στην ARCTOS προσφέρουμε υψηλού επίπεδου επισκευές για  όργανα συγκόλλησης οπτικών ινών, cleavers, OTDR και OLTS. Το τεχνικό μας προσωπικό έχει εμπειρία άνω των 25 ετών, έχοντας παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις σε μεγάλο βάθος χρόνου. Αυτό το ευρύ φάσμα εμπειρίας, μας επιτρέπει να κάνουμε διάγνωση και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα  τόσο σε παλιά όσο και σε πιο καινούργια μηχανήματα. Παρέχουμε άμεσες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες μας με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό στις ανάγκες τους.

Προσφέρουμε συντήρηση και επισκευές σε μηχανήματα όλων των κορυφαίων κατασκευαστών (Fitel, Sumitomo, Fujikura, Ilsintech, FiberFox, Inno, Jilong, DVP κ.α) εξοικονομώντας σας χρόνο, κόστος καθώς και την ταλαιπωρία του να στέλνετε τον εξοπλισμό σας σε πολλαπλούς κατασκευαστές εκτός Ελλάδας.

 • Δωρεάν τεχνική διάγνωση και υπολογισμός κόστους επισκευών
 • Λεπτομερής ανάλυση επισκευών μετά το πέρας της εργασίας
Service

Οι επισκευές οργάνων συγκόλλησης περιλαμβάνουν:

 • Διάγνωση του Splicer
 • Συντήρηση του Splicer
 • Ρύθμιση και καθαρισμός των CCDs (cameras)
 • Αντικατάσταση της μονάδας εκκένωσης τόξου (arc discharge unit)
 • Εκτενής καθαρισμός των φακών και καθρεπτών
 • Αντικατάσταση του καλύμματος του Splicer
 • Επανατοποθέτηση των ηλεκτροδίων με την χρήση μικροσκοπίου
 • Αντικατάσταση καθρεπτών του Splicer
 • Ευθυγράμμιση και ρύθμιση ύψους των βάσεων των ινών (holders)
 • Αντικατάσταση πλήκτρων του πληκτρολογίου του Splicer
 • Καθαρισμό του V-Groove με χρήση μικροσκοπίου
 • Αντικατάσταση του φούρνου (heater),  πλήρης ή του στοιχείου
 • Βαθμονόμηση/υπολογισμός των τιμών κίνησης Χ και Υ
 • Αντικατάσταση του motherboard
 • Αναγνώριση τύπου ινών και έλεγχος διάκρισης
 • Αντικατάσταση της οθόνης (πλήρης) ή LCD
 • Δοκιμές απώλειας συγκόλλησης (Splice loss judge test)
 • Αντικατάσταση του σφιγκτήρα ινών (clamps) ή των pads
 • Έλεγχος της θερμοκρασίας του θερμαντικού στοιχείου
 • Αντικατάσταση των βηματικών κινητήρων και βαθμονόμηση
 • Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού (firmware)
 • Ρύθμιση της μονάδας πληροφοριών (information unit)

Οι επισκευές των Cleaver περιλαμβάνουν:

 • Αντικατάσταση της λεπίδας του Cleaver
 • Ρύθμιση ύψους της λεπίδας με την χρήση μικροσκοπίου
 • Αντικατάσταση της βίδας ύψους της λεπίδας
 • Ευθυγράμμιση θέσης λεπίδας
 • Καθαρισμός και επανευθυγράμμιση του γραμμικού οδηγού
 • Αντικατάσταση των ελαστομερών επιθεμάτων πίεσης (pads)
 • Εκτίμηση της γωνίας κοπής με splicer υψηλής ακρίβειας
 • Αντικατάσταση της άκρης του άκμονα (anvil tip) του cleaver

Κέντρο επισκευών ARCTOS.

Παρόλο που τα splicers έχουν βελτιστοποιηθεί για χαμηλή συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής, συστήνουμε την τακτική ετήσια συντήρηση τους.
Εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό πραγματοποιεί τις απαιτούμενες εργασίες στις εγκαταστάσεις μας, γρήγορα και αξιόπιστα. Υπάρχει η δυνατότητα να σας παρέχουμε δανεική συσκευή εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.Το κέντρο υπηρεσιών μας, παρέχει περιοδικούς ελέγχους όλων των fusion splicers ανεξαρτήτως κατασκευαστή περιλαμβάνοντας πλήρη συντήρηση και πιστοποιητικά. Οι τηλεφωνικές συμβουλές παρέχονται δωρεάν για όλους τους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Αναβάθμιση λογισμικού (firmware)
 • Πλήρης καθαρισμός της συσκευής και των εξαρτημάτων της
 • Έλεγχος και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της συσκευής
 • Καθαρισμός και ρύθμιση καθρεπτών και φακών (Lens)
 • Μηχανικοί έλεγχοι όπως όρια κινητήρων, βαθμονόμηση, έλεγχος σκόνης, z-tests κλπ
 • Καθαρισμός του V-Groove με την βοήθεια ψηφιακού μικροσκοπίου
 • Δοκιμαστικές συγκολλήσεις με αξιολόγηση του σημείου με OTDR
 • Καθαρισμός του cleaver και της λεπίδας
 • Ρύθμιση ύψους λεπίδας και δοκιμαστικές κοπές με αξιολόγηση σε splicer
 • Σφραγίδα ποιότητας και πιστοποιητικό συντήρησης με ανάλυση δοκιμών
 • Υπενθύμιση ετήσιας συντήρησης.