Επικοινωνία

Πληροφορίες

Αριθμός ΓΕΜΗ: 142106025000
Α.Φ.Μ: 127892295

Διεύθυνση: Μανωλοπούλου 10, Πύργος Ηλείας
Τηλ.: 2621 50 51 51
Email:  [email protected]

Άμεση Επισκευή & Υπηρεσίες Συντήρησης
[email protected]